Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Benadryl-injectie
Incivek
Relenza

Buphenyl

Centrum voor bijwerkingen van Buphenyl

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 8/07/2017

Bufenyl (natriumfenylbutyraat) is een ureumcyclusstoornismiddel dat helpt bij de opbouw van ammoniak in het bloed en dat wordt gebruikt voor de behandeling van ureumcyclusstoornissen bij mensen die bepaalde leverenzymen niet nodig hebben om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Bufenyl is beschikbaar in generieke vorm. Vaak voorkomende bijwerkingen van Buphenyl zijn:

 • verlies van eetlust,
 • verhoogde lichaamsgeur,
 • ongebruikelijke of onaangename smaak in uw mond,
 • veranderingen in de menstruatie (vertraagde / onregelmatige / afwezige perioden), of
 • hoofdpijn.

Vertel het uw arts als u ernstige bijwerkingen van Bufenyl heeft, waaronder:

 • slaperigheid,
 • duizeligheid,
 • gemakkelijk blauwe plekken of bloeden,
 • snelle of bonzende hartslag,
 • mentale / stemmingswisselingen,
 • tekenen van infectie (zoals koorts, aanhoudende keelpijn),
 • vermoeidheid, of
 • tekenen van metabole onbalans (zoals snelle ademhaling, spiertrekkingen of spasmen).

De gebruikelijke totale dagelijkse dosis Bufenyl Tabletten en Poeder voor patiënten met ureumcyclusstoornissen is 450-600 mg / kg / dag bij patiënten die minder dan 20 kg wegen, of 9,9-13,0 g / m2 / dag bij grotere patiënten. Bufenyl kan een wisselwerking hebben met valproïnezuur, haloperidol, probenecide of steroïden. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Tijdens de zwangerschap mag Bufenyl alleen worden voorgeschreven als het wordt voorgeschreven. Het is onbekend of dit medicijn overgaat in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Ons Buphenyl (natriumfenylbutyraat) Centrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Buphenyl consumenteninformatie

Ontvang medische noodhulp als je dat hebt gedaan tekenen van een allergische reactie: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Zelfs met de behandeling kunnen ureumcyclusstoornissen een opeenhoping van ammoniak in het bloed veroorzaken, wat kan resulteren in levensbedreigende bijwerkingen. Zoek dringende medische hulp als u tekenen van ammoniak vindt, zoals stemmings- of gedragsveranderingen, geheugenverlies, denkproblemen, spiertrekkingen, heen en weer bewegen van de ogen, braken, toenemende zwakte, onduidelijke spraak, toevallen (convulsies) en flauwvallen.

Bel onmiddellijk uw arts als u:

 • ernstige slaperigheid, verwarring;
 • zwelling, snelle gewichtstoename;
 • een licht gevoel in het hoofd, alsof je flauwvalt; of
 • bleke huid, kortademigheid, snelle hartslag.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • gemiste menstruatieperioden, veranderingen in uw normale cyclus;
 • verlies van eetlust;
 • hoofdpijn; of
 • ongebruikelijke of onaangename smaak in uw mond.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Buphenyl professionele informatie

BIJWERKINGEN

De beoordeling van klinische ongewenste voorvallen was afkomstig van 206 patiënten die werden behandeld met natriumfenylbutyraat. Bijwerkingen (zowel klinisch als in het laboratorium) werden bij deze patiënten niet systematisch verzameld, maar werden verkregen uit verslagen van patiëntbezoeken door de 65 co-onderzoekers. Causaliteit van bijwerkingen is soms moeilijk te bepalen in deze patiëntenpopulatie, omdat ze kunnen voortvloeien uit de onderliggende ziekte, het beperkte dieet van de patiënt, een bijkomende ziekte of BUPHENYL. Bovendien kunnen de percentages worden onderschat omdat ze voornamelijk werden gerapporteerd door de ouder of voogd en niet door de patiënt.

Klinische bijwerkingen

Bij vrouwelijke patiënten was de meest voorkomende klinische bijwerking die werd gemeld amenorroe / menstruatieproblemen (onregelmatige menstruatiecycli), die zich voordeed bij 23% van de menstruerende patiënten. Verminderde eetlust kwam voor bij 4% van alle patiënten. Lichaamsgeur (waarschijnlijk veroorzaakt door de metaboliet, fenylacetaat) en slechte smaak of smaakaversie werden elk gemeld bij 3% van de patiënten.

Andere bijwerkingen gemeld bij 2% of minder patiënten waren:

 • Gastro-intestinale: buikpijn, gastritis, misselijkheid en braken; obstipatie, rectale bloeding, maagzweer en pancreatitis kwamen elk voor bij één patiënt.
 • hematologische: aplastische anemie en ecchymose kwamen elk voor bij één patiënt.
 • Cardiovasculair: aritmie en oedeem elk bij één patiënt.
 • Nieren: renale tubulaire acidose
 • psychiatrische: depressie
 • Huid: uitslag
 • Diversen: hoofdpijn, syncope en gewichtstoename

Neurotoxiciteit werd gemeld bij kankerpatiënten die intraveneus fenylacetaat kregen, 250-300 mg / kg / dag gedurende 14 dagen, herhaald met tussenpozen van 4 weken. Manifestaties waren voornamelijk slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid; met minder frequente hoofdpijn, dysgeusie, hypoacusis, desoriëntatie, verminderd geheugen en exacerbatie van een reeds bestaande neuropathie. Deze bijwerkingen waren hoofdzakelijk mild van ernst. Het acute begin en de reversibiliteit wanneer de fenylacetaatinfusie werd stopgezet duiden op een geneesmiddeleffect.

Laboratorium bijwerkingen

Bij patiënten met ureumcyclusstoornissen was de frequentie van laboratoriumbijwerkingen door het lichaamssysteem:

 • metabole: acidose (14%), alkalose en hyperchloremie (elk 7%), hypofosfatemie (6%), hyperurikemie en hyperfosfatemie (elk 2%) en hypernatriëmie en hypokaliëmie (elk 1%).
 • voedingswaarde: hypoalbuminemie (11%) en afgenomen totaal eiwit (3%).
 • Gestoorde: verhoogde alkalische fosfatase (6%), verhoogde levertransaminasen (4%) en hyperbilirubinemie (1%).
 • hematologische: bloedarmoede (9%), leukopenie en leukocytose (elke 4%), trombocytopenie (3%) en trombocytose (1%).

De arts wordt geadviseerd om routinematig urineonderzoek, bloedchemieprofielen en hematologische tests uit te voeren.

Populaire Berichten 2020

Nieuws - Donnatal
Nieuws - Peg-Intron

Populaire Categorieën

Top