Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
cisplatine
alkaptonuria

Gengraf orale oplossing

Beschrijving van medicijnen

GENGRAF® orale oplossing
(cyclosporine) orale oplossing, USP [GEWIJZIGD]

WAARSCHUWING

Alleen artsen die ervaring hebben met de behandeling van systemische immunosuppressieve therapie voor de geïndiceerde ziekte, moeten Gengraf® voorschrijven (cyclosporine drank, USP [GEWIJZIGD]). Bij doses die worden gebruikt bij solide orgaantransplantatie, dienen alleen artsen die ervaring hebben met immunosuppressieve therapie en het beheer van ontvangers van orgaantransplantaten Gengraf® voor te schrijven. Patiënten die het medicijn krijgen, moeten worden beheerd in uitgeruste faciliteiten en bemand met adequate laboratorium- en ondersteunende medische hulpmiddelen. De arts die verantwoordelijk is voor onderhoudstherapie moet volledige informatie hebben die nodig is voor de follow-up van de patiënt.

Gengraf®, een systemisch immunosuppressivum, kan de gevoeligheid voor infecties en de ontwikkeling van neoplasie verhogen. Bij nier-, lever- en harttransplantatiepatiënten kan Gengraf® worden toegediend met andere immunosuppressiva. Verhoogde gevoeligheid voor infecties en de mogelijke ontwikkeling van lymfoom en andere neoplasmata kunnen het gevolg zijn van de toename van de mate van immunosuppressie bij transplantatiepatiënten.

Gengraf® (cyclosporine orale oplossing, USP [GEWIJZIGD]) heeft een verhoogde biologische beschikbaarheid in vergelijking met Sandimmune® * (cyclosporine orale oplossing, USP [Non-Modified]). Gengraf® en Sandimmune® * zijn niet bio-equivalent en kunnen niet zonder elkaar worden gebruikt zonder toezicht van een arts. Voor een gegeven dalconcentratie is de blootstelling aan cyclosporine groter met Gengraf® dan met Sandimmune® *. Als een patiënt die uitzonderlijk hoge doses Sandimmune® * krijgt, wordt omgezet in Gengraf®, is extra voorzichtigheid geboden. Cyclosporine-bloedconcentraties moeten worden gecontroleerd bij patiënten die een transplantatie of reumatoïde artritis hebben ondergaan en die Gengraf® gebruiken om toxiciteit als gevolg van hoge concentraties te voorkomen. Bij transplantatiepatiënten dienen dosisaanpassingen te worden uitgevoerd om mogelijke orgaanafstoting als gevolg van lage concentraties tot een minimum te beperken. Vergelijking van bloedconcentraties in de gepubliceerde literatuur met bloedconcentraties verkregen met behulp van huidige testen moet worden gedaan met gedetailleerde kennis van de gebruikte testmethoden.

Voor psoriasispatiënten (zie ook BOKSED WAARSCHUWINGEN hierboven)

Psoriasispatiënten die eerder zijn behandeld met PUVA en in mindere mate met methotrexaat of andere immunosuppressiva, UVB, koolteer of bestralingstherapie, lopen een verhoogd risico op huidkanker bij het nemen van Gengraf® (cyclosporine drank, USP [GEWIJZIGD]).

Cyclosporine, het actieve ingrediënt in Gengraf®, kan in aanbevolen doseringen systemische hypertensie en nefrotoxiciteit veroorzaken. Het risico neemt toe met de toenemende dosis en de duur van de cyclosporinetherapie. Nierfunctiestoornissen, waaronder structurele nierschade, is een mogelijk gevolg van cyclosporine en daarom moet de nierfunctie tijdens de behandeling worden gecontroleerd.

OMSCHRIJVING

Gengraf® (cyclosporine orale oplossing, USP [GEWIJZIGD]) is een gemodificeerde orale formulering van cyclosporine die een waterige dispersie vormt in een waterige omgeving.

Cyclosporine, het actieve bestanddeel in Gengraf® Oral Solution, is een cyclisch polypeptide immunosuppressivum bestaande uit 11 aminozuren. Het wordt geproduceerd als een metaboliet door de schimmelsoort Aphanocladium album.

Chemisch gezien wordt cyclosporine aangeduid als [R- [R *, R * - (E)]] - cyclisch (L-alanyl-D-alanyl-Nmethyl-L-leucyl-Nmethyl-Lleucyl-Nmethyl-L-valyl-3-hydroxy-N, 4-dimethyl-L-2-amino-6-octenoyl-L-α-amino-butyryl-N-methylglycyl-Nmethyl-Lleucyl-L-valyl-Nmethyl-L-leucyl).

Gengraf® orale oplossing (cyclosporine orale oplossing, USP [GEWIJZIGD]) is verkrijgbaar in flessen van 50 ml. Elke ml bevat: cyclosporine 100 mg / ml.

inactieve ingredienten: Polyoxyl 40 gehydrogeneerde ricinusolie NF, propyleenglycol USP, sorbitan monooleaat NF.

De chemische structuur voor cyclosporine USP is:

Populaire Categorieën

Top