Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Benadryl-injectie
Incivek
Relenza

Rhofade

Rhofade bijwerkingen centrum

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 31-01-2017

Rhofade (oxymetazolinehydrochloride) crème, voor plaatselijke toepassing is een alfa1A-adrenoceptoragonist die is geïndiceerd voor de plaatselijke behandeling van aanhoudend erythema in het gezicht geassocieerd met rosacea bij volwassenen. Vaak voorkomende bijwerkingen van Rhofade zijn:

  • reacties op de toedieningsplaats (zwelling, jeuk, roodheid en pijn), en
  • verslechtering van inflammatoire laesies van rosacea.

Breng eenmaal per dag een erwtjesdosis Rhofade aan in een dunne laag om het hele gezicht (voorhoofd, neus, wang en kin) te bedekken, waarbij de ogen en de lippen worden vermeden. Was de handen na het aanbrengen. Rhofade kan interageren met bètablokkers, anti-hypertensiva, hartglycosiden, andere alfa1-adrenerge receptorantagonisten en MAO-remmers. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden voordat u Rhofade gebruikt; het is onbekend hoe het een foetus zal beïnvloeden. Het is onbekend of Rhofade in de moedermelk terechtkomt. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Onze Rhofade (oxymetazolinehydrochloride) crème, voor topicaal gebruik Bijwerkingen Drug Centre biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Rhofade professionele informatie

BIJWERKINGEN

Clinical Studies Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder verschillende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel, niet rechtstreeks worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

In totaal werden 489 personen met aanhoudende erytheem in het gezicht geassocieerd met rosacea behandeld met RHOFADE eenmaal daags gedurende 4 weken in 3 gecontroleerde klinische onderzoeken. Een extra 440 patiënten met aanhoudende erytheem in het gezicht geassocieerd met rosacea werden ook behandeld met RHOFADE eenmaal daags gedurende maximaal een jaar in een langetermijn (open-label) klinische studie. Bijwerkingen die bij ten minste 1% van de met RHOFADE behandelde patiënten tot en met 4 weken behandeling voorkwamen, worden in tabel 1 hieronder weergegeven.

Tabel 1: Bijwerkingen gerapporteerd door ≥ 1% van de proefpersonen tot en met 4 weken behandeling in gecontroleerde klinische onderzoeken

Tegengestelde reactie Gepoolde gecontroleerde klinische onderzoeken
RHOFADE Cream
(N = 489)
Voertuig crème
(N = 483)
Dermatitis op de toedieningsplaats 9 (2%) 0
Verergering van inflammatoire laesies van rosacea 7 (1%) 1 (<1%)
Jeuk op de prikplaats 5 (1%) 4 (1%)
Erythema op de toedieningsplaats 5 (1%) 2 (<1%)
Pijn op de toepassingsplaats 4 (1%) 1 (<1%)

In de lange termijn (open-label) klinische studie, waren de percentages van bijwerkingen over een behandelingsperiode van één jaar als volgt: verergering van inflammatoire laesies van rosacea (3%), dermatitis op de plaats van toepassing (3%), pruritus op de aanbrengplaats (2%), pijn op de applicatieplaats (2%) en erythema op de toedieningsplaats (2%). Patiënten met aanhoudend erytheem samen met inflammatoire laesies mochten een aanvullende therapie gebruiken voor de inflammatoire laesies van rosacea.

Populaire Berichten 2020

Nieuws - Donnatal
Nieuws - Peg-Intron

Populaire Categorieën

Top