Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
cisplatine
alkaptonuria

AdreView

AdreView Side Effects Center

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 17-8-2017

AdreView (iobenguane I 123) Injectie is een diagnostisch radiofarmacon dat wordt gebruikt om bepaalde soorten kanker van de bijnieren te detecteren. Vaak voorkomende bijwerkingen van AdreView zijn onder meer:

  • duizeligheid
  • milde huiduitslag of jeuk
  • bloeden rond uw IV-naald, of
  • blozen (warmte, tinteling of koud gevoel) waar het geneesmiddel werd geïnjecteerd

Voor volwassenen (≥ 16 jaar) is de aanbevolen dosis AdreView 10 mCi (370 MBq). Voor pediatrische patiënten jonger dan 16 jaar jonger dan 16 kg is de aanbevolen dosis AdreView 10 mCi (370 MBq). AdreView kan interageren met atomoxetine, labetalol, maprotiline, reserpine, decongestivum verkoudheidsmiddelen, dieetpillen, andere stimulerende middelen, antidepressiva of straatmiddelen, met name cocaïne. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Het is onbekend of AdreView een foetus kan schaden. Vertel uw arts als u zwanger bent voordat u met dit geneesmiddel wordt behandeld. Het is onbekend of dit medicijn overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Geef geen borstvoeding binnen 6 dagen na ontvangst van AdreView. Als u tijdens deze periode een borstkolf gebruikt, moet u de melk die u verzamelt, weggooien. Geef het niet aan uw baby.

Onze AdreView (iobenguane I 123) Injectie-bijwerkingen Het medicijncentrum geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

AdreView consumenteninformatie

Ontvang medische noodhulp als je dat hebt gedaan tekenen van een allergische reactie: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

  • duizeligheid;
  • uitslag, jeuk;
  • blozen (warmte, roodheid of tintelend gevoel);
  • hoofdpijn; of
  • bloeden rond je IV-naald.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

AdreView professionele informatie

BIJWERKINGEN

Klinische studie-ervaring

Ernstige bijwerkingen werden niet waargenomen in de klinische studie met AdreView (iobenguane i 123 injectie voor intraveneus gebruik). De hieronder beschreven gegevens weerspiegelen AdreView (iobenguane i 123 injectie voor intraveneus gebruik) blootstelling aan 251 patiënten met bekend of vermoedelijk feochromocytoom of neuroblastoom. De gemiddelde leeftijd was 49 jaar (bereik 17 - 88 jaar) voor volwassenen en, voor pediatrische patiënten, 4 jaar (bereik 1 maand - 16 jaar). Iets minder dan de helft van de patiënten was mannelijk. Alle patiënten werden gevolgd op bijwerkingen gedurende een periode van 24 uur na toediening van AdreView (toediening van iobenguane i 123 voor intraveneus gebruik).

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel, niet rechtstreeks worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

Bijwerkingen waren allemaal licht tot matig van aard en waren voornamelijk geïsoleerde voorvallen (≤ 2 patiënten) van een van de volgende reacties: duizeligheid, huiduitslag, pruritus, blozen of bloeding op de injectieplaats.

Postmarketingervaring

Omdat postmarketingreacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om betrouwbaar hun frequentie te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met blootstelling aan geneesmiddelen.

Overgevoeligheidsreacties zijn soms gemeld tijdens het postmarketinggebruik van AdreView [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN].

Populaire Categorieën

Top