Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Benadryl-injectie
Incivek
Relenza

Istalol

Centrum voor bijwerkingen van Istalol

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 28-11-2017

Istalol (timololmaleaat) Oftalmische oplossing 0,5% is een bètablokker die wordt gebruikt om openhoekglaucoom en andere oorzaken van hoge druk in het oog te behandelen. Vaak voorkomende bijwerkingen van Istalol zijn wazig zien, dubbel zien, hangend ooglid, brandend of prikkelend in je ogen, jeukende ogen, hoofdpijn, zwakte, slaperigheid, gevoelloosheid, tintelingen of koud gevoel in je handen of voeten, oorsuizen, droog mond, misselijkheid, diarree, verlies van eetlust, maagklachten, huiduitslag of verergering van psoriasis, slaapproblemen (slapeloosheid), hoest, verstopte neus of verhoogde gevoeligheid van de ogen voor licht.

De startdosis is eenmaal daags één druppel van 0,5% Istalol oogheelkundige oplossing in het (de) aangedane oog (ogen). Istalol kan interageren met clonidine, kinidine, reserpine, digitalis, acetazolamide, dichloorfenamide, methazolamide, orale timolol, andere bètablokkers, calciumantagonisten of antidepressiva. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Tijdens de zwangerschap mag Istalol alleen worden gebruikt als het is voorgeschreven. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling. Istalol gaat over in de moedermelk en kan een zogende baby schaden. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Onze Istalol (timololmaleaat) Oftalmische Oplossing 0. 5% Bijwerkingen Drugscentrum geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Istalol consumenteninformatie

Ontvang medische noodhulp als je dat hebt gedaan tekenen van een allergische reactie: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Hoewel het risico op ernstige bijwerkingen laag is wanneer timolol wordt gebruikt in de ogen, kunnen bijwerkingen optreden als het geneesmiddel wordt opgenomen in uw bloedbaan. Bel uw arts meteen als u:

 • piepende ademhaling, pijn op de borst, moeite met ademhalen, trage hartslagen;
 • een licht gevoel in het hoofd, alsof je flauwvalt;
 • spier zwakte;
 • depressieve stemming, verwarring, hallucinaties, ongewone gedachten of gedrag; of
 • gevoelloosheid of koud gevoel in handen en voeten.

Bel ook met uw arts als u:

 • ernstig steken of branden na gebruik van de oogdruppels:
 • oogzwelling, roodheid, ernstig ongemak, korstvorming of drainage (mogelijk zijn er tekenen van infectie); of
 • wazig zien, tunnelvisie, oogpijn of halo's rond lichten zien.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • branden of steken in je ogen;
 • droge ogen, jeuk;
 • het gevoel dat er iets in je oog zit;
 • rode of gezwollen oogleden; of
 • hoofdpijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Vertel uw arts over een ongebruikelijke of vervelende bijwerking. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Istalol professionele informatie

BIJWERKINGEN

Clinical Trials Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel, niet rechtstreeks worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

De meest frequent gemelde bijwerkingen waren brandend en prikkelend bij instillatie bij 38% van de patiënten die met Istalol® werden behandeld. Aanvullende reacties die met Istalol® met een frequentie van 4 tot 10% worden gerapporteerd, zijn: wazig zien, cataract, conjunctivale injectie, hoofdpijn, hypertensie, infectie, jeuk en verminderde gezichtsscherpte. De volgende bijkomende bijwerkingen zijn minder frequent gemeld bij oculaire toediening van deze of andere timololmaleaatformuleringen.

Timolol (Oculaire administratie)

Lichaam als geheel: Asthenie / vermoeidheid en pijn op de borst; Cardiovasculair: Bradycardie, aritmie, hypotensie, syncope, hartblokkade, cerebrale vasculaire accident, cerebrale ischemie, hartfalen, verergering van angina pectoris, palpitatie, hartstilstand, longoedeem, oedeem, claudicatio, fenomeen van Raynaud en koude handen en voeten; Digestive: Misselijkheid, diarree, dyspepsie, anorexia en droge mond; immunologische: Systemische lupus erythematosus; Zenuwstelsel / Psychiatrisch: Duizeligheid, toename van de tekenen en symptomen van myasthenia gravis, paresthesie, slaperigheid, slapeloosheid, nachtmerries, gedragsveranderingen en psychische stoornissen waaronder depressie, verwardheid, hallucinaties, angst, desoriëntatie, nervositeit en geheugenverlies; Huid: Alopecia en psoriasiforme huiduitslag of exacerbatie van psoriasis; overgevoeligheid: Tekenen en symptomen van systemische allergische reacties, waaronder angio-oedeem, urticaria en gelokaliseerde en gegeneraliseerde uitslag; Ademhaling: Bronchospasmen (voornamelijk bij patiënten met reeds bestaande bronchospastische aandoeningen), ademhalingsinsufficiëntie, dyspnoe, verstopte neus, hoest- en bovenste luchtweginfecties; endocriene: Gemaskeerde symptomen van hypoglycemie bij diabetische patiënten (zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN); Speciale zintuigen: Tekenen en symptomen van oculaire irritatie waaronder conjunctivitis, blefaritis, keratitis, oculaire pijn, afscheiding (bijvoorbeeld korstvorming), vreemd lichaamsgevoel, jeuk en tranen, en droge ogen; ptosis, verminderde gevoeligheid van het hoornvlies; cystoïde macula-oedeem; visuele stoornissen waaronder brekingsveranderingen en diplopie; pseudopemphigoid; choroidale loslating na filtratiechirurgie (zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN); urogenitaal: Retroperitoneale fibrose, verminderd libido, impotentie en de ziekte van Peyronie.

Postmarketingervaring

Orale Timolol / orale bètablokkers

De volgende additionele bijwerkingen zijn gemeld in klinische ervaring met ORAL timololmaleaat of andere ORAL bètablokkers en kunnen worden beschouwd als potentiële effecten van oftalmisch timololmaleaat: Allergisch: Erythemateuze huiduitslag, koorts gecombineerd met pijn en keelpijn, laryngospasme met ademnood; Lichaam als geheel: Uiterste pijn, verminderde inspanningstolerantie, gewichtsverlies; Cardiovasculair: Verslechtering van arteriële insufficiëntie, vasodilatatie; Digestive: Gastro-intestinale pijn, hepatomegalie, braken, mesenteriale arteriële trombose, ischemische colitis; hematologische: Niet-thrombocytopenische purpura; trombocytopenische purpura, agranulocytose; endocriene: Hyperglycemie, hypoglycemie; Huid: Pruritus, huidirritatie, verhoogde pigmentatie, zweten; bewegingsapparaat: gewrichtspijn; Zenuwstelsel / Psychiatrisch: Vertigo, lokale zwakte, verminderde concentratie, omkeerbare mentale depressie vordert naar catatonie, een acuut reversibel syndroom gekenmerkt door desoriëntatie voor tijd en plaats, emotionele labiliteit, licht vertroebelde sensorium en verminderde prestaties op neuropsychometrie; Ademhaling: Rales, bronchiale obstructie; urogenitaal: Plasproblemen.

© Istalol Patiëntinformatie wordt geleverd door Cerner Multum, Inc. en Istalol Consumenteninformatie wordt geleverd door First Databank, Inc., gebruikt onder licentie en onderhevig aan hun respectieve auteursrechten.

Gezondheidsoplossingen van onze sponsors

 • Q & A voor klinisch onderzoek
 • Alternatieve pijnverlichting
 • Penis gebogen wanneer Erect
 • Hoe immunotherapie kanker bestrijdt
 • Borstkanker overwinnen
 • Hulp nodig bij stoppen met roken?

Populaire Berichten 2020

Nieuws - Donnatal
Nieuws - Peg-Intron

Populaire Categorieën

Top