Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Marburg-virusziekte
Meruvax
Augmentin kauwtabletten

Fluzone

Fluzone bijwerkingen centrum

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatste beoordeling 25/09/2017

Fluzone (influenzavirus) Vaccin is een "gedood virus" -vaccin dat wordt gebruikt om infectie veroorzaakt door het influenzavirus te voorkomen. Het vaccin wordt elk jaar opnieuw ontwikkeld om specifieke stammen van geïnactiveerd (gedood) griepvirus te bevatten die voor dat jaar door volksgezondheidsfunctionarissen worden aanbevolen. Vaak voorkomende bijwerkingen van Fluzone zijn:

 • reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, zwelling, blauwe plekken of een knobbel) die tot 1-2 dagen kan aanhouden,
 • koorts,
 • rillingen,
 • gewrichts- of spierpijn of pijn,
 • hoofdpijn,
 • moe gevoel,
 • zwakte, of
 • drukte of huilen bij kinderen.

Bel uw arts onmiddellijk als u bijwerkingen van Fluzone heeft, waaronder:

 • ernstige zwakte of ongewoon gevoel in uw armen en benen (kan optreden 2 tot 4 weken na ontvangst van het vaccin),
 • hoge koorts,
 • toevallen (convulsies), of
 • ongewone bloeding.

De dosering van Fluzone wordt bepaald door de leeftijd van de patiënt. Dosering is ofwel 0,25 ml / intramusculair of 0,5 ml / intramusculair, toegediend in een dosis of gegeven als 2 doses met een tussenpoos van ten minste 1 maand. Fluzone Vaccin kan interageren met fenytoïne, theofylline, bloedverdunners, steroïde geneesmiddelen, medicijnen om psoriasis, reumatoïde artritis of andere auto-immuunziekten te behandelen, of geneesmiddelen om afstoting van orgaantransplantaten te behandelen of te voorkomen. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Tijdens de zwangerschap dient Fluzone alleen te worden gebruikt als het is voorgeschreven. Het is onbekend of dit medicijn overgaat in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Ons Fluzone (influenzavirus) Vaccinoodcentrum biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddeleninformatie evenals gerelateerde geneesmiddelen, gebruikersrecensies, supplementen en ziekten en aandoeningen.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Fluzone consumenteninformatie

Ontvang medische noodhulp als je dat hebt gedaan tekenen van een allergische reactie: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

U mag geen booster-vaccin krijgen als u na de eerste injectie een levensbedreigende allergische reactie had.

Blijf op de hoogte van alle bijwerkingen die u heeft na het ontvangen van dit vaccin. Als u ooit in de toekomst griepvaccins moet ontvangen, moet u uw arts vertellen of de vorige injectie neveneffecten heeft veroorzaakt.

Influenza-virus injecteerbaar (gedood virus) vaccin zal niet veroorzaken dat u ziek wordt van het griepvirus dat het bevat. U kunt echter tijdens het griepseizoen op elk moment griepachtige symptomen hebben die kunnen worden veroorzaakt door andere stammen van het influenzavirus.

Bel onmiddellijk uw arts als u:

 • een licht gevoel in het hoofd, alsof je flauwvalt;
 • ernstige zwakte of ongewoon gevoel in uw armen en benen (kan optreden 2 tot 4 weken na ontvangst van het vaccin);
 • hoge koorts;
 • toevallen (convulsies); of
 • ongewone bloeding.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • lage koorts, koude rillingen;
 • lichte drukte of huilen;
 • roodheid, blauwe plekken, pijn, zwelling of een knobbel waar het vaccin werd geïnjecteerd;
 • hoofdpijn, vermoeid gevoel; of
 • gewrichts- of spierpijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen van vaccins melden bij het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services op 1-800-822-7967.

Fluzone professionele informatie

BIJWERKINGEN

Clinical Trials Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de bijwerkingen die zijn waargenomen in de klinische proef (vragen) van een vaccin niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische proef (vragen) van een ander vaccin en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

In twee klinische onderzoeken is de veiligheid van Fluzone High-Dose beoordeeld.

Studie 1 (NCT00391053, zie http://clinicaltrials.gov) was een multi-center, dubbelblinde pre-licentiestudie uitgevoerd in de VS. In deze studie werden volwassenen van 65 jaar en ouder gerandomiseerd om Fluzone High-Dose of Fluzone (formulering 2006-2007) te krijgen. De studie vergeleek de veiligheid en immunogeniciteit van Fluzone High-Dose met die van Fluzone. De veiligheidsanalyseset omvatte 2573 ontvangers van de hoge dosis Fluzone en 1260 ontvangers van de Fluzone.

Tabel 1 geeft een samenvatting van de gevraagde reacties op de injectieplaats en systemische bijwerkingen die binnen 7 dagen na vaccinatie zijn gemeld via dagboekkaarten. Begin was meestal binnen de eerste 3 dagen na vaccinatie en een meerderheid van de reacties werd binnen 3 dagen hersteld. De gevraagde reacties op de injectieplaats en systemische bijwerkingen kwamen vaker voor na vaccinatie met Fluzone High-Dose in vergelijking met Fluzone.

Tabel 1: Studie 1: Frequentie van gewenste injectieplaatsreacties en systemische bijwerkingen binnen 7 dagen na vaccinatie met Fluzone hoge dosis of fluzone, volwassenen van 65 jaar en ouder

Fluzone High-Dose (N = 2569-2572) Percentage Fluzone (N. = 1258-1260) Percentage
Ieder Matig Erge, ernstige§ Ieder Matig Erge, ernstige§
Pijn op de injectieplaats 35.6 3.7 0.3 24.3 1.7 0.2
Erytheem op de injectieplaats 14.9 1.9 1.8 10.8 0.8 0.6
Zwelling op de injectieplaats 8.9 1.6 1.5 5.8 1.3 0.6
Spierpijn 21.4 4.2 1.6 18.3 3.2 0.2
Malaise 18.0 4.7 1.6 14.0 3.7 0.6
Hoofdpijn 16.8 3.1 1.1 14.4 2.5 0.3
Koorts (≥99.5 ° F) 3.6 1.1 0.0 2.3 0.2 0.1
* NCT00391053
N is het aantal gevaccineerde deelnemers met beschikbare gegevens voor de vermelde evenementen
Matig - pijn op de injectieplaats: voldoende hinderlijk om normaal gedrag of activiteiten te belemmeren; Erythema in de injectieplaats en zwelling op de injectieplaats: ≥ 2,5 cm tot <5 cm; Koorts:> 100.4 ° F tot ≤102.2 ° F; Myalgie, Malaise en Hoofdpijn: interfereert met dagelijkse activiteiten
§Ernstig - Pijn op de injectieplaats: invaliderend, niet in staat om de gebruikelijke activiteiten uit te voeren; Erytheem op de injectieplaats en zwelling op de injectieplaats: ≥5 cm; Koorts:> 102,2 ° F; Myalgie, Malaise en Hoofdpijn: voorkomt dagelijkse activiteiten
Koorts - Het percentage van de temperatuurmetingen die oraal werden uitgevoerd of niet werden geregistreerd, waren respectievelijk 97,9% en 2,1% voor Fluzone High-Dose; en 98,6% respectievelijk 1,4% voor Fluzone

Binnen zes maanden na de vaccinatie ervoeren 156 (6,1%) ontvangers van de hoge dosis van Fluzone en 93 (7,4%) ontvangers van de Fluzone een ernstige bijwerking (SAE). Er werden geen sterfgevallen gemeld binnen 28 dagen na de vaccinatie. Een totaal van 23 sterfgevallen werden gemeld tijdens dagen 29 - 180 na de vaccinatie: 16 (0,6%) bij ontvangers van de hoge dosis van Fluzone en 7 (0,6%) bij de ontvangers van de Fluzone. De meerderheid van deze deelnemers had een medische voorgeschiedenis van hart-, lever-, neoplastische, renale en / of respiratoire aandoeningen. Deze gegevens leveren geen bewijs voor een oorzakelijk verband tussen sterfgevallen en vaccinatie met Fluzone High-Dose.

Studie 2 (NCT01427309, zie http://clinicaltrials.gov) was een multi-center, dubbelblinde effectiviteitsstudie na licentieverlening uitgevoerd in de VS en Canada gedurende twee influenza-seizoenen. In deze studie werden volwassenen van 65 jaar en ouder gerandomiseerd om Fluzone High-Dose of Fluzone te ontvangen (formuleringen voor 2011-2012 en 2012-2013). In de studie werd de werkzaamheid en veiligheid van Fluzone High-Dose vergeleken met die van Fluzone. De veiligheidsanalyseset omvatte 15.992 ontvangers van de hoge dosis Fluzone en 15.991 ontvangers van de Fluzone.

Binnen de onderzoekstoezichtperiode (ongeveer 6 tot 8 maanden na de vaccinatie), ontvingen 1323 (8,3%) ontvangers van de hoge dosis van Fluzone en 1442 (9,0%) ontvangers van de Fluzone een SAE. Binnen 30 dagen na de vaccinatie kregen 204 (1,3%) ontvangers van de hoge dosis van Fluzone en 200 (1,3%) ontvangers van de Fluzone een SAE. De meerderheid van deze deelnemers had één of meer chronische comorbide aandoeningen. Een totaal van 167 sterfgevallen werden gemeld binnen 6 tot 8 maanden na de vaccinatie: 83 (0,5%) onder de ontvangers van de hoge dosis van Fluzone en 84 (0,5%) onder de ontvangers van de Fluzone. Een totaal van 6 sterfgevallen werden gemeld binnen 30 dagen na de vaccinatie: 6 (0,04%) onder de ontvangers van de hoge dosis van Fluzone en 0 (0%) onder de ontvangers van de Fluzone. Deze gegevens leveren geen bewijs voor een oorzakelijk verband tussen sterfgevallen en vaccinatie met Fluzone High-Dose.

Post-marketingervaring

De volgende gebeurtenissen zijn spontaan gemeld tijdens het gebruik van Fluzone of Fluzone High-Dose na toelating.Omdat deze gebeurtenissen vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om betrouwbaar hun frequentie te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met de blootstelling aan vaccins. Bijwerkingen werden opgenomen op basis van een of meer van de volgende factoren: ernst, frequentie van rapportage of bewijskracht voor een oorzakelijk verband met Fluzone of Fluzone High Dose.

Gebeurtenissen gerapporteerd tijdens post-goedkeuring Gebruik van fluzone

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Thrombocytopenie, lymfadenopathie
 • Immuunsysteemaandoeningen: Anafylaxie, andere allergische / overgevoeligheidsreacties (waaronder urticaria, angio-oedeem)
 • Oogaandoeningen: Oculaire hyperemie
 • Zenuwstelselaandoeningen: Guillain-Barré-syndroom (GBS), convulsies, febriele convulsies, myelitis (inclusief encefalomyelitis en transverse myelitis), aangezichtsverlamming (Bell's palsy), optische neuritis / neuropathie, brachiale neuritis, syncope (kort na vaccinatie), duizeligheid, paresthesie
 • Bloedvataandoeningen: vasculitis, vasodilatatie / blozen
 • Ademhalingsstelsel-, Thorax- en Mediastinale Aandoeningen: Dyspnoe, faryngitis, rhinitis, hoest, piepende ademhaling, keelstrakheid
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: Stevens-Johnson-syndroom
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsomstandigheden: Pruritus, asthenie / vermoeidheid, pijn in ledematen, pijn op de borst
 • Maag-darmstoornissen: braken

Andere gebeurtenissen gemeld tijdens post-goedkeuring Gebruik van Fluzone High-Dose

 • Maag-darmstoornissen: Misselijkheid, diarree
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsomstandigheden: Rillingen

Populaire Berichten 2020

Nieuws - Viberzi
Nieuws - Stelara

Populaire Categorieën

Top