Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
cisplatine
alkaptonuria

Corlanor

Corlanor Side Effects Center

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 27-4-2015

Corlanor (ivabradine) is een hyperpolarisatie-geactiveerde cyclische nucleotide-gated kanaalblokker die wordt gebruikt om het risico op hospitalisatie te verminderen voor verergering van hartfalen bij patiënten met stabiel, symptomatisch chronisch hartfalen met linkerventrikelejectiefractie (LVEF) = 35 procent, die zich in sinusritme met rusthartslag = 70 slagen per minuut (bpm) en beide zijn op maximaal verdragen doses bètablokkers of hebben een contra-indicatie voor gebruik van bètablokkers. Vaak voorkomende bijwerkingen van Corlanor zijn onder meer een trage hartslag (bradycardie), verhoogde of hoge bloeddruk (hypertensie), atriale fibrillatie en tijdelijke zichtstoornissen (lichtflitsen). Vertel het uw arts als u last krijgt van bijwerkingen van Corlanor, waaronder duizeligheid, zwakte of vermoeidheid.

De aanbevolen startdosering van Corlanor is een tablet van 5 mg tweemaal daags bij de maaltijd. Corlanor kan interageren met CYP3A4-remmers en -inductoren. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Corlanor wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. Het kan een foetus schaden. Vrouwen moeten anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik van Corlanor. Borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens het gebruik van dit medicijn.

Ons Corlanor (ivabradine) Centrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen biedt een uitgebreid overzicht van de beschikbare geneesmiddeleninformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Corlanor professionele informatie

BIJWERKINGEN

Klinisch significante bijwerkingen die voorkomen in andere rubrieken van de etikettering zijn:

  • Foetale toxiciteit [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
  • Boezemfibrilleren [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
  • Bradycardie en geleidingsstoornissen [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]

Clinical Trials Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel, niet rechtstreeks worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

In de Systolic Heart mislukking behandeling met de ikf remmer ivabradine Trial (SHIFT), werd de veiligheid geëvalueerd bij 3260 patiënten die met Corlanor werden behandeld en bij 3278 patiënten die placebo kregen. De mediane duur van Corlanor blootstelling was 21,5 maanden.

De meest voorkomende bijwerkingen in de SHIFT-studie zijn weergegeven in Tabel 2 [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN].

Tabel 2. Ongunstige geneesmiddelreacties met een snelheid ≥ 1,0% hoger op Ivabradine dan Placebo bij> 1% op Ivabradine in SHIFT

ivabradine
N = 3260
Placebo
N = 3278
bradycardie 10% 2.2%
Hypertensie, bloeddruk verhoogd 8.9% 7.8%
Atriale fibrillatie 8.3% 6.6%
Fosfenen, visuele helderheid 2.8% 0.5%

Luminous Phenomena (Phosphenes)

Fosfenen zijn verschijnselen die worden beschreven als een tijdelijk verbeterde helderheid in een beperkt gebied van het gezichtsveld, halo's, beelddecompositie (stroboscopische of caleidoscopische effecten), gekleurde felle lichten of meerdere afbeeldingen (retinale persistentie). Fosfenen worden meestal geactiveerd door plotselinge variaties in lichtintensiteit. Corlanor kan fosfenen veroorzaken, waarvan wordt gedacht dat het wordt gemedieerd door de effecten van Corlanor op retinale fotoreceptoren [zie KLINISCHE FARMACOLOGIE]. Begin is meestal binnen de eerste 2 maanden van de behandeling, waarna ze herhaaldelijk kunnen voorkomen. Fosfenen hadden over het algemeen een lichte tot matige intensiteit en leidden tot het staken van de behandeling bij <1% van de patiënten; het meest opgelost tijdens of na de behandeling.

Postmarketingervaring

Omdat deze reacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om hun frequentie betrouwbaar te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met blootstelling aan geneesmiddelen.

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van Corlanor na goedkeuring: syncope, hypotensie, torsade de pointes, ventrikelfibrillatie, ventriculaire tachycardie, angio-oedeem, erytheem, huiduitslag, pruritus, urticaria, duizeligheid, diplopie en visusstoornissen.

Populaire Categorieën

Top