Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
cisplatine
alkaptonuria

Quillivant XR

Quillivant XR bijwerkingen centrum

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 21-11-2017

Quillivant XR (methylfenidaathydrochloride) is een stimulans voor het centrale zenuwstelsel (CZS) dat wordt gebruikt voor de behandeling van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Quillivant XR is beschikbaar in generieke vorm. Vaak voorkomende bijwerkingen van Quillivant XR zijn onder andere:

 • verminderde eetlust,
 • slapeloosheid,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • maagklachten,
 • buikpijn,
 • gewichtsverlies,
 • angst,
 • duizeligheid,
 • prikkelbaarheid,
 • snel veranderende stemmingen,
 • tics,
 • oogpijn,
 • uitslag,
 • de drang om op je huid te krabben,
 • verhoogde hartslag, en
 • verhoogde bloeddruk.

Voor patiënten van 6 jaar en ouder is de aanbevolen startdosis Quillivant XR 20 mg oraal eenmaal daags 's ochtends met of zonder voedsel. De dosering kan wekelijks worden verhoogd in stappen van 10 mg tot 20 mg per dag. Een dagelijkse dosering boven 60 mg wordt niet aanbevolen. Quillivant XR kan een interactie aangaan met monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Vertel uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden voordat u Quillivant XR gebruikt; het is onbekend of het een foetus zal beïnvloeden. Vroeggeboorte en een laag geboortegewicht zijn waargenomen bij moeders die afhankelijk zijn van stimulerende producten zoals amfetaminen. Quillivant XR gaat over in de moedermelk. Borstvoeding tijdens het gebruik van Quillivant XR wordt niet aanbevolen. Ontwenningsverschijnselen kunnen optreden als u plotseling stopt met het gebruik van Quillivant XR.

Ons Quillivant XR (methylphenidate hydrochloride) Side Effects Drug Centre biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Quillivant XR professionele informatie

BIJWERKINGEN

Het volgende wordt in meer detail besproken in andere secties van de etikettering:

 • Bekende overgevoeligheid voor methylfenidaatproducten of andere ingrediënten van QUILLIVANT XR [zie rubriek 4.8) CONTRA]
 • Hypertensieve crisis bij gelijktijdig gebruik met monoamineoxidaseremmers [zie CONTRA, DRUGS INTERACTIES]
 • Drugsverslaving [zie IN DOZEN GEVAAR WAARSCHUWING, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN, Drugsmisbruik en afhankelijkheid]
 • Ernstige cardiovasculaire reacties [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Bloeddruk en hartslagverhogingen [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Psychiatrische bijwerkingen [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Priapisme [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Perifere vasculopathie, inclusief het fenomeen van Raynaud [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Langdurige onderdrukking van groei [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]

Clinical Trials Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en mogelijk niet de percentages die in de klinische praktijk zijn waargenomen.

Klinische proeven Ervaring met andere methylfenidaatproducten bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD

Vaak gemeld (≥2% van de methylfenidaatgroep en ten minste tweemaal de snelheid van de placebogroep) zijn de bijwerkingen van placebo-gecontroleerde onderzoeken met methylfenidaatproducten: verminderde eetlust, afgenomen gewicht, misselijkheid, buikpijn, dyspepsie, droge mond, braken slapeloosheid, angst, nervositeit, rusteloosheid, affectlabiliteit, opwinding, prikkelbaarheid, duizeligheid, duizeligheid, tremor, wazig zien, verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag, tachycardie, palpitaties, hyperhidrose en pyrexie.

Klinische proeven Ervaring met QUILLIVANT XR bij kinderen en adolescenten met ADHD

Er is beperkte ervaring met QUILLIVANT XR in gecontroleerde studies. Op basis van deze beperkte ervaring lijkt het bijwerkingenprofiel van QUILLIVANT XR vergelijkbaar met andere methylfenidaatproducten met verlengde afgifte. De meest voorkomende (≥2% in de QUILLIVANT XR-groep en meer dan placebo) bijwerkingen gemeld in de fase 3 gecontroleerde studie uitgevoerd bij 45 ADHD-patiënten (leeftijd 6-12 jaar) waren affect labiliteit, ontvelling, initiële slapeloosheid, tic, afgenomen eetlust, braken, bewegingsziekte, oogpijn en huiduitslag.

Tabel 2: Vaak voorkomende bijwerkingen die optreden bij ≥2% van de proefpersonen op QUILLIVANT XR en groter dan placebo tijdens de gecontroleerde cross-overfase

Tegengestelde reactie QUILLIVANT XR
N = 45
Placebo
N = 45
Affect labiliteit 9% 2%
Ontvelling 4% 0
Eerste slapeloosheid 2% 0
Tic 2% 0
Verminderde eetlust 2% 0
braken 2% 0
Bewegingsafwijking 2% 0
Oogpijn 2% 0
Uitslag 2% 0

Postmarketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van methylfenidaatproducten na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet mogelijk om betrouwbaar hun frequentie te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met blootstelling aan geneesmiddelen. Deze bijwerkingen zijn als volgt:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Pancytopenie, trombocytopenie, trombocytopenische purpura

Hartaandoeningen: Angina pectoris, Bradycardie, Extrasystole, Supraventriculaire tachycardie, Ventriculaire extrasystole

Oogaandoeningen: Diplopia, Mydriasis, Visuele beperking

Algemene aandoeningen: Pijn op de borst, onaangenaam gevoel op de borst, hyperpyrexie

Hepatobiliaire aandoeningen: Ernstig hepatocellulair letsel

Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem, anafylactische reacties, auriculaire zwelling, bulleuze aandoeningen, exfoliatieve aandoeningen, urticarias, pruritus NEC, huiduitslag, uitbarstingen en exanthema NEC

onderzoeken: Alkaline fosfatase verhoogd, Bilirubine verhoogd, hepatisch enzym verhoogd, aantal bloedplaatjes afgenomen, abnormale witte bloedcellen

Musculoskeletale, bindweefsel- en botaandoeningen: Artralgie, myalgie, spiertrekkingen, rabdomyolyse

Zenuwstelselaandoeningen: Convulsie, Grand-mal-convulsie, Dyskinesie, Serotoninesyndroom in combinatie met serotonerge geneesmiddelen

Psychiatrische stoornissen: Desoriëntatie, Hallucinatie, Hallucinatie auditief, Hallucinatie visueel, Libido veranderingen, Manie

Urogenital-systeem: priapisme

Huid- en onderhuidaandoeningen: Alopecia, erytheem

Vaataandoeningen: Het fenomeen van Raynaud

Populaire Categorieën

Top