Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
cisplatine
alkaptonuria

Pipracil

Pipracil bijwerkingen centrum

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 8/1/2018

Pipracil (piperacilline) voor injectie is een antibioticum dat wordt gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde soorten bacteriën. Pipracil is beschikbaar in generieke vorm. Veel voorkomende bijwerkingen van Pipracil zijn onder andere:

 • diarree,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • hoofdpijn,
 • duizeligheid,
 • oraallijster, en
 • vaginale schimmelinfectie

De aanbevolen dosering van Pipracil is 3 tot 4 gram, elke vier tot zes uur toegediend als een infusie van 20 tot 30 minuten. Bloedverdunners, levende vaccins, methotrexaat, probenecide en tetracyclines kunnen interageren met Pipracil. Blijf Pipracil gebruiken totdat de volledige voorgeschreven hoeveelheid is voltooid, zelfs als de symptomen verdwijnen. Als u zwanger bent, gebruikt u Pipracil alleen als dit duidelijk nodig is. Wees voorzichtig als u borstvoeding geeft tijdens het gebruik van Pipracil.

Onze Pipracil (piperacilline) voor injectie-bijwerkingen Het drugscentrum geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Pipracil Consumenteninformatie BIJWERKINGEN: Diarree, misselijkheid, braken, hoofdpijn of duizeligheid kunnen voorkomen. Als deze effecten aanhouden of verergeren, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

Vergeet niet dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: pijn / zwelling op de injectieplaats of armen / benen, extreme vermoeidheid, gemakkelijk blauwe plekken / bloeding, nieuwe tekenen van infectie (bijv. Koorts, aanhoudende keelpijn), donker / troebele urine, verandering van de hoeveelheid urine, ernstige buik- / maagpijn, gele ogen / huid, aanhoudende misselijkheid / braken, toevallen, ongecontroleerde bewegingen, verwarring, spierkrampen, onregelmatige hartslag.

Dit medicijn kan zelden een ernstige darmaandoening veroorzaken (Clostridium difficile-geassocieerde diarree) vanwege een type resistente bacterie. Deze aandoening kan optreden tijdens de behandeling of weken tot maanden nadat de behandeling is gestopt. Gebruik geen anti-diarree producten of verdovende pijnstillers als u een van de volgende symptomen heeft, omdat deze producten ze misschien nog erger maken. Vertel het uw arts onmiddellijk als u zich ontwikkelt: aanhoudende diarree, buikpijn of maagpijn / kramp, bloed / slijm in uw ontlasting.

Het gebruik van dit medicijn voor langdurige of herhaalde menstruatie kan leiden tot een spruw of een nieuwe vaginale gistinfectie. Neem contact op met uw arts als u witte plekken in uw mond opmerkt, een verandering in vaginale afscheiding of andere nieuwe symptomen.

Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Raadpleeg echter meteen medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, zoals: uitslag, jeuk / zwelling (vooral van het gezicht / tong / keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In de VS -

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

In Canada - Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

Pipracil professionele informatie

BIJWERKINGEN

PIPRACIL (piperacilline-natrium) wordt over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen waren lokaal van aard, na intraveneuze of intramusculaire injectie. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Lokale reacties: In klinische studies werd tromboflebitis waargenomen bij 4% van de patiënten. Pijn, erytheem en / of induratie op de injectieplaats kwamen voor bij 2% van de patiënten. Minder frequente reacties waaronder ecchymose, diepe veneuze trombose en hematomen zijn ook opgetreden.

Gastro-intestinale: Diarree en dunne ontlasting werden opgemerkt bij 2% van de patiënten. Andere minder frequente reacties omvatten braken, misselijkheid, toename van leverenzymen (LDH, AST, ALT), hyperbilirubinemie, cholestatische hepatitis, bloederige diarree en pseudomembraneuze colitis. Het begin van symptomen van pseudomembraneuze colitis kan optreden tijdens of na een antibioticabehandeling. (Zien WAARSCHUWINGEN.)

Overgevoeligheidsreacties: Anafylactische / anafylactoïde reacties (sommige hebben shock en dodelijke afloop) zijn gemeld. (Zien WAARSCHUWINGEN.)

Uitslag werd opgemerkt bij 1% van de patiënten. Andere minder frequente bevindingen omvatten pruritus, vesiculaire erupties en positieve Coombs-testen.

Andere dermatologische verschijnselen, zoals erythema multiforme, urticaria, toxische epidermale necrolyse en Stevens-Johnson-syndroom, zijn gemeld.

nier-: Verhogingen van creatinine of BUN, nierfalen en interstitiële nefritis zijn gemeld.

Centraal zenuwstelsel: Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en toevallen zijn gemeld.

Hemic en Lymphatic: Hemolytische anemie, agranulocytose, pancytopenie, verlengde bloedingstijd, reversibele leukopenie, neutropenie, trombocytopenie en / of eosinofilie zijn gemeld. Net als bij andere β-lactam-antibiotica komt reversibele leukopenie (neutropenie) meer voor bij patiënten die langdurige therapie krijgen bij hoge doseringen of in combinatie met geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze deze reactie veroorzaken.

Serum elektrolyten: Van mensen met een leveraandoening of personen die cytotoxische therapie of diuretica kregen, werd gemeld dat ze een verlaging van de serumkaliumconcentraties met hoge doses piperacilline vertoonden. Hypokaliëmie is gemeld.

Skelet: Langdurige spierontspanning (zie VOORZORGSMAATREGELEN: DRUG-INTERACTIES).

anders: Koorts, superinfectie, waaronder candidiasis; hemorragische manifestaties zijn gemeld.

Piperacilline-therapie is in verband gebracht met een verhoogde incidentie van koorts en uitslag bij cystische fibrosepatiënten.

© Pipracil Patiëntinformatie wordt geleverd door Cerner Multum, Inc. en Pipracil Consumenteninformatie wordt geleverd door First Databank, Inc., gebruikt onder licentie en onderhevig aan hun respectieve auteursrechten.

Gezondheidsoplossingen van onze sponsors

 • Q & A voor klinisch onderzoek
 • Alternatieve pijnverlichting
 • Penis gebogen wanneer Erect
 • Hoe immunotherapie kanker bestrijdt
 • Borstkanker overwinnen
 • Hulp nodig bij stoppen met roken?

Populaire Categorieën

Top