Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
Pagina niet gevonden
Aminosyn II 3,5 in 25 dextrose

Rebif

Rebif bijwerkingen centrum

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 24-01-2017

Rebif (interferon bèta-1a) Injectie wordt gemaakt van menselijke eiwitten en wordt gebruikt voor de behandeling van terugval van multiple sclerose (MS). Rebif zal MS niet genezen; het zal alleen de frequentie van terugval symptomen verminderen. Vaak voorkomende bijwerkingen van Rebif zijn pijn, zwelling of roodheid op de injectieplaats. Griepachtige symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, koorts, rillingen, maagpijn, loopneus of verstopte neus en spierpijn kunnen voorkomen wanneer u Rebif voor het eerst start. Deze symptomen verbeteren meestal of verdwijnen na enkele maanden van voortgezet gebruik van Rebif. Sommige patiënten die interferon-medicatie gebruiken, zoals Rebif, worden depressief of hebben zelfmoordgedachten. Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als dit gebeurt. Vertel uw arts als u ernstige bijwerkingen van Rebif heeft, waaronder:

 • mentale / stemmingsveranderingen (bijvoorbeeld depressie, zeldzame gedachten aan zelfmoord),
 • visie veranderingen,
 • geleidelijke verandering in gewicht,
 • intolerantie voor kou of hitte,
 • verhoogde plassen,
 • pus of verandering van de huidskleur op de injectieplaats,
 • tekenen van infectie (bijvoorbeeld koorts, aanhoudende keelpijn, hoest),
 • gemakkelijk blauwe plekken of bloeden,
 • snelle of onregelmatige hartslag,
 • plotselinge gewichtstoename,
 • zwelling handen / benen / voeten,
 • ernstige maag- of buikpijn,
 • gele ogen of huid, of
 • donkere urine.

De aanbevolen dosering van Rebif is 22 tot driehonderdmaal per dag geïnjecteerd subcutaan driemaal per week. Rebif is bedoeld voor gebruik onder toezicht van een arts. Patiënten mogen zichzelf alleen injecteren na een goede training. Rebif kan interageren met andere geneesmiddelen. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u neemt. Praat met uw arts over het veilig drinken van alcohol tijdens het gebruik van dit medicijn. Rebif dient niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt. Neem contact op met uw arts als u zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt worden tijdens de behandeling. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Onze Rebif (interferon bèta-1a) injectie bijwerkingen geneesmiddelcentrum geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Rebif consumenteninformatie

Ontvang medische noodhulp als je dat hebt gedaan tekenen van een allergische reactie: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Sommige patiënten die interferon-geneesmiddelen gebruiken, zijn erg depressief geworden of hebben zelfmoordgedachten gehad. Stop met het gebruik van interferon bèta-1a als u symptomen van depressie heeft (verdriet, huilen, verlies van interesse in dingen die je eens leuk vond) of als je gedachten hebt om jezelf pijn te doen.

Bel onmiddellijk uw arts als u:

 • koorts, koude rillingen, lichaamspijnen, pijn op de borst, griepsymptomen;
 • bleke huid, gemakkelijk blauwe plekken, ongebruikelijke bloeding (neus, mond, vagina of rectum), paarse of rode puntvlekken onder je huid;
 • ernstige pijn, zwelling, blauwe plekken, roodheid, sijpelen of huidveranderingen waar de injectie werd gegeven;
 • veranderingen in uw visie;
 • toevallen (convulsies);
 • warm of koud voelen, onverklaarbare gewichtsveranderingen;
 • nierproblemen- bloed in uw urine, zwelling of snelle gewichtstoename, weinig of geen plassen;
 • tekenen van een ernstige bloedcelaandoening- verwarring, zich moe of prikkelbaar voelen, maagpijn, bloederige diarree, overgeven;
 • leverproblemen- misselijkheid, pijn in de bovenbuik, jeuk, vermoeid gevoel, verlies van eetlust, donkere urine, kleikleurige ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen); of
 • ernstige huidreactie- koorts, keelpijn, zwelling in uw gezicht of tong, verbranding in uw ogen, huidpijn, gevolgd door een rode of paarse huiduitslag die zich verspreidt (vooral in het gezicht of het bovenlichaam) en blaarvorming en afschilfering veroorzaakt.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • buikpijn;
 • griep symptomen;
 • hoofdpijn, slaperigheid;
 • abnormale leverfunctietests; of
 • geringe irritatie waar de injectie werd gegeven.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Rebif professionele informatie

BIJWERKINGEN

De volgende bijwerkingen worden in meer detail besproken in de WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN deel van het label:

 • Depressie en zelfmoord [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Hepatische schade [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Anafylaxie en andere allergische reacties [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Reacties op de injectieplaats waaronder necrose [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Verminderde perifere bloedtellingen [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Trombotische Microangiopathie [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Aanvallen [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Laboratoriumtests [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]

Clinical Trial Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van REBIF niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken met andere geneesmiddelen en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

Een totaal van 712 patiënten met relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) in twee gecontroleerde klinische onderzoeken namen REBIF (22 mcg of 44 mcg gegeven driemaal per week) [zie Klinische studies]. De leeftijden varieerden van 18 tot 55 jaar. Bijna driekwart van de patiënten was vrouw en meer dan 90% was blank, wat grotendeels de algemene demografische gegevens weerspiegelt van de populatie van patiënten met multiple sclerose.

De meest gemelde bijwerkingen waren stoornissen op de injectieplaats, griepachtige symptomen (hoofdpijn, vermoeidheid, koorts, rigor, pijn op de borst, rugpijn, spierpijn), buikpijn, depressie, verhoging van leverenzymen en hematologische afwijkingen. De meest frequent gemelde bijwerkingen die resulteerden in klinische interventie (bijv. Stopzetting van REBIF, aanpassing van de dosering of de noodzaak van gelijktijdig gebruik van medicatie voor de behandeling van een bijwerking waren stoornissen op de plaats van injectie, griepachtige symptomen, depressie en verhoging van leverenzymen [ zien WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN].

Onderzoek 1 was een 2-jarig, placebo-gecontroleerd onderzoek bij RRMS-patiënten behandeld met REBIF 22 mcg (n = 189), 44 mcg (n = 184) of placebo (n = 187). Tabel 3 somt bijwerkingen en laboratoriumafwijkingen op die zich voordeden met een incidentie die ten minste 2% hoger was in beide REBIF-behandelde groepen dan werd waargenomen in de placebogroep.

Tabel 3: Nevenreacties en laboratoriumafwijkingen in onderzoek 1

Lichaamssysteem
Gewenste term
Placebo tiw
(N = 187)
%
REBIF 22 mcg tiw
(N = 189)
%
REBIF 44 mcg tiw
(N = 184)
%
LICHAAM ALS GEHEEL
Griepachtige symptomen 51 56 59
Hoofdpijn 63 65 70
Vermoeidheid 36 33 41
Koorts 16 25 28
rillingen 5 6 13
Pijn op de borst 5 6 8
Malaise 1 4 5
INJECTIEPLAATSSTOORNISSEN
Reactie injectieplaats 39 89 92
Necrose op de injectieplaats 0 1 3
ZENUWREGELS VAN NERVILLE
hypertonie 5 7 6
Coördinatie Abnormaal 2 5 4
krampen 2 5 4
Slaperigheid 1 4 5
ENDOCRIENE AANDOENINGEN
Schildklierstoornis 3 4 6
GASTROINTESTINALE SYSTEEMSTOORNISSEN
Buikpijn 17 22 20
Droge mond 1 1 5
STOORNISSEN VOOR DE LEVER EN HET BILIARY
SGPT verhoogd 4 20 27
SGOT toegenomen 4 10 17
bilirubinemie 1 3 2
SYMBOLEN VOOR MUSCULO-SKELETALE STOORNISSEN
Spierpijn 20 25 25
Rugpijn 20 23 25
Skeletpijn 10 15 10
HEMATOLOGISCHE STOORNISSEN
leukopenie 14 28 36
lymfadenopathie 8 11 12
trombocytopenie 2 2 8
Anemie 3 3 5
HUIDAANDOENINGEN
Uitslag Erythemateus 3 7 5
Rash Maculo-Papular 2 5 4
hyperhidrosis 2 4 4
STOORNISSEN VOOR URINAIRE STOORNISSEN
Mictiefrequentie 4 2 7
Urine-incontinentie 2 4 2
VISION STOORNISSEN
Vision Abnormal 7 7 13
xerophthalmie 0 3 1

Bijwerkingen in onderzoek 2, een 1-jarige actief-gecontroleerde (versus interferon bèta-1a, 30 mcg eenmaal per week intramusculaire injectie, n = 338) studie met 339 patiënten met MS behandeld met REBIF waren over het algemeen vergelijkbaar met die in onderzoek 1, rekening houdend met de ongelijkheid in studieduur.

immunogeniciteit

Anafylaxie en andere allergische reacties zijn waargenomen bij het gebruik van REBIF [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]. Zoals met alle therapeutische eiwitten, is er potentieel voor immunogeniciteit. In onderzoek 1 werd de aanwezigheid van neutraliserende antilichamen (NAb) tegen REBIF bepaald door het verzamelen en analyseren van pre-studie in serum en met tijdsintervallen van 6 maanden gedurende de 2 jaar van de klinische proef. Serum NAb werd gedetecteerd in respectievelijk 59/189 (31%) en 45/184 (24%) van de met REBIF behandelde patiënten bij respectievelijk 22 mcg en 44 mcg driemaal per week doses, op een of meerdere keren tijdens het onderzoek. De gegevens geven het percentage patiënten weer waarvan de testresultaten als positief werden beschouwd voor antilichamen tegen REBIF met behulp van een antivirale cytopathische effectassay en zijn in hoge mate afhankelijk van de gevoeligheid en specificiteit van de assay. Bovendien kan de waargenomen incidentie van NAb-positiviteit in een assay worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de hantering van het monster, de timing van de monsterafname, gelijktijdige medicatie en onderliggende ziekte. Om deze redenen kan een vergelijking van de incidentie van antilichamen tegen REBIF met de incidentie van antilichamen tegen andere producten misleidend zijn.

Postmarketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van REBIF na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om betrouwbaar hun frequentie te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met blootstelling aan geneesmiddelen.

Auto-immuunziekten: Door geneesmiddelen geïnduceerde lupus erythematosus, auto-immune hepatitis

Oogaandoeningen: Vaataandoeningen van het netvlies (dat wil zeggen retinopathie, plekken van watten of obstructie van de ader van het netvlies of ader)

Huid- en onderhuidaandoeningen: Erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom

Populaire Berichten 2019

Nieuws - Pagina niet gevonden
Nieuws - Duramorph

Populaire Categorieën

Top