Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
Pagina niet gevonden
Aminosyn II 3,5 in 25 dextrose

Claritin D

Claritin D bijwerkingencentrum

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatste beoordeling 01/07/2019

Claritin D (loratadine en pseudo-efedrine) is een combinatie van antihistaminicum en decongestivum dat wordt gebruikt voor de behandeling van allergieën, verstopte neus en druk van de sinus. Claritin D is beschikbaar over de toonbank en in generieke versies. Bijwerkingen van Claritin D kunnen zijn:

 • duizeligheid,
 • slaperigheid,
 • hartkloppingen,
 • droge mond,
 • hoofdpijn,
 • vermoeidheid,
 • misselijkheid,
 • buikpijn,
 • constipatie,
 • verlies van eetlust,
 • buikpijn,
 • nervositeit,
 • slaapproblemen (slapeloosheid),
 • keelpijn,
 • wazig zicht,
 • blozen (warmte, roodheid of tintelend gevoel onder je huid),
 • rusteloosheid of prikkelbaarheid (vooral bij kinderen),
 • huiduitslag of jeuk,
 • problemen met geheugen of concentratie, of
 • oorsuizen.

Claritin D is beschikbaar in doseringen van 12 uur en 24 uur. Niet gebruiken als u een MAO-remmer gebruikt of de afgelopen 2 weken een MAOI hebt gebruikt. Claritin D mag niet worden gebruikt door patiënten met ernstige hoge bloeddruk (hypertensie), glaucoom of ernstige coronaire hartziekte zonder toezicht door een arts. Claritin D kan interageren met andere geneesmiddelen die slaperigheid kunnen veroorzaken (verkoudheids- of allergiegeneesmiddelen, kalmerende middelen, narcotische pijnstillers, slaappillen, spierverslappers en medicijnen tegen aanvallen, depressie of angst), bloeddrukmedicatie, diuretica (waterpillen), medicijnen om prikkelbare darm syndroom, blaas of urinaire medicijnen, aspirine of salicylaten, bètablokkers of antidepressiva te behandelen. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u voor gebruik een arts raadplegen. Stop met het gebruik als een allergische reactie optreedt of de symptomen niet binnen 7 dagen verdwijnen.

Ons Claritin D-geneesmiddelcentrum voor bijwerkingen geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Claritin D consumenteninformatie

Krijg medische hulp bij noodgevallen als u een van deze heeft tekenen van een allergische reactie: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Stop met het gebruik van loratadine en pseudo-efedrine en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u:

 • beukende hartslagen of fladderen in je borst; of
 • ernstige duizeligheid, angst, rusteloos gevoel, trillen of nervositeit.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • milde duizeligheid;
 • droge mond, neus of keel;
 • misselijkheid; of
 • slaapproblemen (slapeloosheid).

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Claritin D Professionele informatie

BIJWERKINGEN

loratadine; Pseudo-efedrine sulfaat 12 uur verlengde afgiftetabletten

Ervaring met gecontroleerde en ongecontroleerde klinische onderzoeken bij ongeveer 10.000 patiënten die de combinatie van loratadine kregen; pseudo-efedrinesulfaat gedurende een periode van maximaal 1 maand geeft informatie over bijwerkingen. De gebruikelijke dosering was één tablet elke 12 uur gedurende maximaal 28 dagen.

In gecontroleerde klinische onderzoeken waarbij de aanbevolen dosis van één tablet om de 12 uur werd gebruikt, was de incidentie van gemelde bijwerkingen vergelijkbaar met die gerapporteerd met placebo, met uitzondering van slapeloosheid (16%) en droge mond (14%).

TABEL 2 Gemelde bijwerkingen met een incidentie van ³2% in Loratadine; Pseudo-efedrine sulfaat 12 uur verlengde afgiftetabletten in Placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken
Percentage rapportage van patiënten
loratadine; Pseudo-efedrine Sulfaat 12 uur loratadine Pseudo-efedrine Placebo
n = 1023 n = 543 n = 548 n = 922
Hoofdpijn 19 18 17 19
Slapeloosheid 16 4 19 3
Droge mond 14 4 9 3
Slaperigheid 7 8 5 4
Nervositeit 5 3 7 2
Duizeligheid 4 1 5 2
Vermoeidheid 4 6 3 3
indigestie 3 2 3 1
Misselijkheid 3 2 3 2
keelholteontsteking 3 3 2 3
anorexia 2 1 2 1
Dorst 2 1 2 1


De scores van bijwerkingen bleken niet significant te verschillen op basis van leeftijd, geslacht of ras, hoewel het aantal niet-blanke proefpersonen relatief klein was.

Naast die bijwerkingen die hierboven zijn gemeld (³2%), zijn de volgende minder frequente bijwerkingen gemeld bij ten minste één patiënt die met loratadine werd behandeld; pseudo-efedrinesulfaat 12 uur tabletten met verlengde afgifte.

Autonoom zenuwstelsel: Abnormale tranenvloed, uitdroging, blozen, hypesthesie, verhoogde transpiratie, mydriasis.

Lichaam als geheel: Asthenie, rugpijn, wazig zien, pijn op de borst, conjunctivitis, oorpijn, oorontsteking, oogpijn, koorts, griepachtige symptomen, beenkrampen, lymfadenopathie, malaise, fotofobie, rigors, tinnitus, virale infectie, gewichtstoename.

Cardiovasculair systeem: Hypertensie, hypotensie, palpitaties, perifeer oedeem, syncope, tachycardie, ventriculaire extrasystolen.

Centraal en perifeer zenuwstelsel: Dysfonie, hyperkinesie, hypertonie, migraine, paresthesie, tremor, duizeligheid.

Maagdarmstelsel: Opgezette buik, buikpijn, buikpijn, veranderde smaak, constipatie, diarree, opwinding, winderigheid, gastritis, gingivale bloedingen, aambeien, verhoogde eetlust, stomatitis, smaakverlies, tongverkleuring, kiespijn, braken.

Lever- en galwegenstelsel: Leverfunctie abnormaal.

Musculoskeletal System: Artralgie, spierpijn, torticollis.

psychiatrische: Agressieve reactie, opwinding, angst, apathie, verwarring, verminderd libido, depressie, emotionele labiliteit, euforie, verminderde concentratie, prikkelbaarheid, paroniria.

Voortplantingssysteem: Dysmenorroe, impotentie, intermenstrueel bloeden, vaginitis.

Ademhalingssysteem: Bronchitis, bronchospasmen, verstopte borst, hoesten, droge keel, kortademigheid, epistaxis, halitose, verstopte neus, neusirritatie, sinusitis, niezen, toegenomen sputum, infectie van de bovenste luchtwegen, piepende ademhaling.

Huid en aanhangsels: Acne, bacteriële huidinfectie, droge huid, eczeem, oedema, epidermale necrolyse, erytheem, hematoom, pruritus, uitslag, urticaria.

Urinewegen: Dysurie, mictiefrequentie, nocturie, polyurie, urineretentie.

24 Hour Extended Release-tabletten

Informatie over bijwerkingen is afkomstig van placebogecontroleerde onderzoeken met meer dan 2000 patiënten, van wie er 605 loratadine hebben gekregen; pseudo-efedrinesulfaat 24 uur verlengde afgifte tabletten eenmaal daags gedurende maximaal 2 weken. In deze onderzoeken werd de incidentie van bijwerkingen gerapporteerd met loratadine; Pseudo-efedrinesulfaat 24-uurs-tabletten met verlengde afgifte waren vergelijkbaar met die gerapporteerd met tweemaal daags (q12h) 120 mg pseudo-efedrine met vertraagde afgifte alleen.

TABEL 3 Gemelde bijwerkingen met een incidentie van ³2% in Loratadine; Pseudoephedrine Sulfate 24 uurs verlengde afgiftetabletten behandelingsgroep in dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken
Percentage rapportage van patiënten
loratadine; fedrine Sulfaat 24 uur Loratadine 10 mg Pseudo-efedrine 120 mg q12 uur Placebo
(n = 605) (n = 449) (n = 220) (n = 605)
Droge mond 8 2 7 2
Slaperigheid 6 4 5 4
Slapeloosheid 5 1 9 1
keelholteontsteking 5 5 5 5
Duizeligheid 4 2 3 2
hoesten 3 2 3 1
Vermoeidheid 3 4 1 2
Misselijkheid 3 2 4 2
Nervositeit 3 1 4 1
anorexia 2 <1 2
dysmenorroe 2 2 2 1


Bijwerkingen die voorkomen bij meer dan of gelijk aan 2% van loratadine; pseudo-efedrinesulfaat 24 uur met verlengde afgifte behandelde tabletten, maar die vaker voorkwamen in de met placebo behandelde groep, omvatten hoofdpijn.

Bijwerkingen leken niet significant te verschillen op basis van leeftijd, geslacht of ras, hoewel het aantal niet-blanken relatief klein was.

Naast de bovengenoemde bijwerkingen zijn de volgende bijwerkingen gemeld bij minder dan 2% van de patiënten die loratadine kregen; pseudo-efedrinesulfaat 24 uur tabletten met verlengde afgifte.

Autonoom zenuwstelsel: Veranderde tranenvloed, blozen, toegenomen zweten, mydriasis, dorst.

Lichaam als geheel: Abnormaal zicht, asthenie, rugpijn, pijn op de borst, conjunctivitis, oorpijn, oogpijn, gezichtsoedeem, koorts, griepachtige symptomen, beenkrampen, lymfadenopathie, malaise, rigors, tinnitus.

Cardiovasculair systeem: Hypertensie, palpitatie, tachycardie.

Centraal en perifeer zenuwstelsel: Convulsies, dysfonie, hyperkinesie, hypertonie, migraine, paresthesie, tremor.

Maagdarmstelsel: Opgezette buik, veranderde smaak, obstipatie, diarree, dyspepsie, winderigheid, gastritis, stomatitis, tongulceratie, kiespijn, braken.

Lever- en galwegenstelsel: Cholelithiasis.

Musculoskeletal System: Artralgie, musculoskeletale pijn, myalgie, tendinitis.

psychiatrische: Agitatie, depressie, emotionele labiliteit, prikkelbaarheid.

Voortplantingssysteem: Vaginitis.

Weerstandsmechanisme: Abces, virale infectie.

Ademhalingssysteem: Bronchospasme, dyspneu, epistaxis, bloedspuwing, verstopte neus, irritatie van de neus, pleuritis, pneumonie, sinusitis, toegenomen speeksel, piepende ademhaling.

Huid en aanhangsels: Acne, jeuk.

Urinewegen: Oligurie, mictiefrequentie, urineretentie, urineweginfectie.

Bijkomende bijwerkingen gemeld met de combinatie van loratadine en pseudo-efedrine omvatten abnormale leverfunctie, agressieve reactie, angst, apathie, verwardheid, euforie, paroniria, orthostatische hypotensie, syncope, urticaria, duizeligheid, gewichtstoename.

Er zijn post-marketing meldingen van mechanische obstructie van het bovenste deel van het maagdarmkanaal en oesofageale perforatie bij patiënten die een eerder op de markt gebrachte formulering van loratadine gebruikten; pseudo-efedrinesulfaat 24 uur tabletten met verlengde afgifte. In sommige, maar niet in alle, van deze gevallen hebben patiënten een verergering van het bovenste deel van het maagdarmkanaal of abnormale oesofageale peristaltiek gekend. Het is niet bekend of deze herformulering van loratadine; Pseudo-efedrinesulfaat 24-uurs tabletten met verlengde afgifte heeft het potentieel voor deze bijwerking (zie VOORZORGSMAATREGELEN en DOSERING EN ADMINISTRATIE).

12 en 24 uur verlengde afgiftetabletten

De volgende aanvullende bijwerkingen zijn gemeld met Loratadine; Pseudo-efedrine-sulfaattabletten: Alopecia, veranderde speekselvloed, amnesie, anafylaxie, angioneurotisch oedeem, blefarospasme, borstvergroting, pijn in de borst, dermatitis, droog haar, erythema multiforme, laryngitis, menorragie, neusdroogte, lichtgevoeligheid, purpura, toevallen, niezen, supraventriculaire tachyaritmieën, verkleuring van de urinewegen. Aanvullende bijwerkingen voor alleen 24 uur verlengde release-tabletten: Abdominale angst, veranderde mictie, bronchitis, verminderd libido, droge huid, hypesthesie, verminderde concentratie, impotentie, verhoogde eetlust, perifeer oedeem, huiduitslag en infectie van de bovenste luchtwegen.

Pseudo-efedrine kan lichte overbelasting van het CZS veroorzaken bij overgevoelige patiënten. Nervositeit, prikkelbaarheid, rusteloosheid, duizeligheid, zwakte of slapeloosheid kunnen voorkomen. Hoofdpijn, slaperigheid, tachycardie, palpitatie, pressoractiviteit en hartritmestoornissen zijn gemeld. Sympathicomimetische geneesmiddelen zijn ook in verband gebracht met andere ongewenste effecten, zoals angst, angst, gespannenheid, tremor, hallucinaties, toevallen, bleekheid, ademhalingsmoeilijkheden, dysurie en cardiovasculaire collaps.

MISBRUIK VAN DRUGS EN AFHANKELIJKHEID

Er is geen informatie om aan te geven dat misbruik of afhankelijkheid optreedt met loratadine. Pseudo-efedrine is, net als andere stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel, misbruikt. Bij hoge doses ondervinden proefpersonen gewoonlijk een verhoogde stemming, een gevoel van verhoogde energie en alertheid en verminderde eetlust. Sommige mensen worden angstig, prikkelbaar en spraakzaam. Naast de duidelijke euforie, ervaart de gebruiker een gevoel van opmerkelijk verbeterde fysieke kracht en mentale capaciteit. Bij voortgezet gebruik ontwikkelt zich de tolerantie, de gebruiker verhoogt de dosis en er verschijnen toxische verschijnselen en symptomen. Depressie kan volgen op een snelle intrekking.

Populaire Berichten 2019

Nieuws - Pagina niet gevonden
Nieuws - Duramorph

Populaire Categorieën

Top